BRAINTRONICS

CASADA braintronics® tehnologija

Potpuno nova aplikacija braintronics® ponudit će vam jedinstvene mogućnosti: Uživajte u programima za opuštanje koji su prilagođeni vašim ličnim potrebama i uronite u svet braintronics®. Braintronics® tehnologija sinkronizira vaše moždane talase zvučnom stimulacijom.

Ljudski mozak je složen organ koji se sastoji od miliona malih živčanih stanica, nazvanih neuroni. Svaka stanica stalno proizvodi sićušne električne impulse. Svaka misao, svaki zvuk i svaki utisak, sve se prenosi i komunicira tim malim električnim impulsima. Električna energija je, tako reći, mozak. Zbroj tih impulsa može se otkriti i dijagramirati, npr. pomoću EEG-a. Kada to predstavimo pomoću grafikona, ova električna aktivnost formira talasast uzorak, poznat kao moždani talasi.

Pomoću braintronics®-a, kombinuje se zvučna stimulacija s elementima meditacije s umirujućom masažom, i posebna 4 odmaka u frekvenciji odaslanih talasa, koji su integrisani u zvučni signal koji čujemo – to je onaj deo terapije koji ne čujemo,ali on efektno deluje. Bez obzira želite li održivo povećati koncentraciju ili se samo opustiti i balansirati telo i um – sve je momoguće sa kombinacijom terapijskog efekta braintronics® i probranih masažnih tehnika vrhunske tehnologije ugrađenim u modele masažnih fotelja Casada

Braintronics je u osnovi, aplikacija koju skidate na svoj mobilini telefon ili neki drugi uređaj i sada je serijski poveziva sa svim modelima masažnih fotelja firme Casada, putem ugrađene bluetooth konekcije.

Call Now Button