Masažne fotelje sa ugrađenim jonizatorom:
Uticaj jonizovanog vazduha na naše zdravlje u područje naučnih istraživanja uveo je američki naučnik i izumitelj Clarence Weston Hansell, koji je to područje počeo proučavati početkom 20-tog veka. Kasnije su se tu pridružili mnogi drugi naučnici i istraživači. Tačnije, radi se o delovanju negativnih jona na naš organizam, te o svojstvu negativnih jona da onemogućuju zadržavanje mikroorganizama – bakterija, virusa i buđi.

OTKUD NEGATIVNI JONI U PRIRODI?

Poznato je da negativni joni nastaju kada neki atom primi veći broj elektrona u svoj omotač više nego što ima protona u jezgru. Atom s viškom elektrona je atom s viškom negativnog naboja – tako da on taj naboj daje i svojom molekulu u vazduhu. Prirodno se taj proces najčešće događa “trenjem” molekula vode o molekule vazduha, na primer blizu reka, a posebno vodopada. Zatim za vreme kiše i drugih padavina, a posebno usled električnog pražnjenja u atnosferi – dakle kod udara munje.

Stare kulture i tradicionalna medicina, od davnina poznaju situacije da se kod određenih tegoba čoveku preporučivalo da boravi uz reku, a često su prisutni i saveti da je dobra i opuštajuća meditacija moguća uz neki vodopad ili morske talase. Jedan od razloga je i povećano prisustvo negativnih jona u takvim područjima.

 

SAVREMENI NAUČNI PRISTUP – JONIZACIJA VAZDUHA

Osim ovih tradicionalnih učenja, moderni naučni pristup takođe zagovara obogaćivanje vazduha negativnim jonima. Danas je već postalo opšte poznato da je zbog zatvorenosti prostorija u kojima boravimo vazduh u njima “nezdrav”. Takođe je danas oošte poznato da vazduh obogaćen negativnim jonima uz mnoga pozitivna delovanja na naš organizam takođe ima svojstvo da uništava omotače mikroorganizama, kao što su bakterije, virusi i gljivice. Već neko vreme se u te svrhe koriste jonizatri vazduha, sve više od zadnjih velikih epidemija gripa i SARS-a, pogotovo u ovoj trenutnoj pandemiji korona virusa (SARS COV-19) sa kojom smo suočeni.

 

 

NEKI MASAŽNI UREĐAJI FIRME CASADA GmbH IMAJU UGRAĐEN JONIZATOR 

Casada GmbH, sa ponosom ističe da se u nekim našim modelima masažnih fotelja nalaze ugrađeni jonizator negativnih jona najboljeg kvaliteta i učinka. To su modeli naših fotelja iz premium klase – Aura i Skyliner, te takođe u nešto povoljnijem ali i dalje vrhunskom modelu Alphasonic II.

Zbog toga, odabirom Casada masažnih fotelja, ne samo da ste odabrali vrhunski masažni uređaj, nemačkog kvaliteta i dizajna, nego ste u ovim vremenima virusne pandemije, osigurali sebi i svojim bližnjima okruženje koje jonizacijom negativnim jonima postaje područje u kojemu se ne mogu zadržavati štetni mikroorganizmi poput virusa i bakterija.

Već dugo vremena, korisnici Casada uređaja prepoznali su ovaj nemački brend kao garanciju kvaliteta, a sada tokom pandemije, kada smo prisljeni na dugotrajni boravak u zatvorenom prostoru, ovi uređaji i njihovi benefiti su došli do najvećeg značaja za svakoga od nas.

Casada Aura masažna fotelja sa ugrađenim jonizatorom
Casada Skyliner 2 masažna fotelja sa ugrađenim jonizatorom
Casada Alphasonic 2 masažna fotelja sa ugrađenim jonizatorom
Call Now Button