Opšti uslovi poslovanja

CASADA VITA  d.o.o. – Vuka Mandušića 15.Novi Sad, distributer je Casada masažnih uređaja i masažnih fotelja za Srbiju.

Stranica casada-adriatic.rs je u vlasništvu partner tvrtke CASADA VITA. (u daljnjem tekstu Tvrtke) sa sedištem u Novom Sadu. Kompanija je odgovorna za provođenje financijskih transakcija, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta. Sav sadržaj na stranicama u vlasništvu je Kompanije ili njenih partnera i zaštićeni su srpskim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava. Njihova neovlašćena upotreba predstavlja povredu propisa o zaštiti istih.

Internet stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi Kompanija i služe kao elektroničko prodajno mesto. Sve navedene marke na stranicama su registrovane zaštićene oznake proizvođača koje poduzeće koristi isključivo kao sredstvo upućivanja kupaca prema korištenju proizvoda.

Korisnik je saglasan i slaže se da je korišćenje internetskih stranica casada-adriatic.rs isključivo na vlastitu odgovornost. Unatoč pažljivom nadzoru Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. Za sadržaj povezanih stranica odgovorni su njihovi vlasnici.

Kompanija ne može ni na koji način garantovati da korištenje internetskih stranica neće biti prekinuto ili bez grešaka. Korisnik se slaže i potvrđuje da kompanija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na Korisniku.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Kompanija ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju intenetskih stranica nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posledicu korištenja ili nemogućnosti korištenja istih. Korisnik je saglasan da se uslovii ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj casada-adriatic.rs.

 

Izjava o privatnosti

Kompanija Casada Vita doo se obavezuje pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiše kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni  kompanije CASADA VITA  d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti Kompanija se obvezuje primenjivati maksimalne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Kupaca i sprečavanja eventualnih zloupotreba informacija i ne može se smatrati odgovornom za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema web trgovine ili propusta zaposlenih u Casada Vita doo.

Call Now Button